Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 161

Autorzy: Wilkley Correia , Rômulo de-Carvalho-Almeida , Wellington da Silva , Bismark Torrico , Vandilberto Pinto , Laurinda dos-Reis :

Tytuł: Metodę porównano z innymi metodami jak GPCBC I LQG/LTR pod kątem tłumienia zakłóceń i stanów chwilowych. T-wielomianowa metoda sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym

Streszczenie: Opisano sposób sterowania silnikiem reluktancyjnym wykorzystująca metodę T-wielomianu z algorytmem LQG – linear quadratic Gaussian.

Słowa kluczowe: T-wielomian, silnik reluktancyjny, sterowanie LQG.

wstecz