Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 148

Autorzy: Lech Borowik , Artur Cywiński :

Tytuł: Modele linii kablowych wykonanych z żył równoległych w różnych konfiguracjach przestrzennych

Streszczenie: Orzedstawiono modele linii kablowych wykonanych z żył równoległych w różnych konfiguracjach przestrzennych i ich wpływ na asymetrię obciążenia. Wyniki pomiarów w wykonanych modelach zostały porównane z wartościami zmierzonymi w układach rzeczywistych. Zaproponowano sposoby ułożenia linii wielowiązkowych zapewniające równomierny rozkład obciążenia oraz maksymalną obciążalność długotrwałą.

Słowa kluczowe: linie kablowe wykonane z żył równoległych, obciążalność długotrwała, zjawisko zbliżenia

wstecz