Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 121

Autorzy: Tomasz Adrikowski , Dawid Buła , Marian Pasko :

Tytuł: Zastosowanie sterowania p-q w 1-fazowym energetycznym filtrze aktywnym do dynamicznej kompensacji mocy biernej

Streszczenie: Przedmiotem rozważań jest zastosowanie 1-fazowego filtru aktywnego do kompensacji dynamicznych zmian mocy biernej jakie mogą wystąpić w przypadku odbiorów w budynkach biurowych. Do sterowania 1-fazowym filtrem aktywnym zostanie wykorzystany algorytm p-q. Rozważania zostały parte symulacjami przeprowadzonymi w środowisku MATLAB-Simulink.

Słowa kluczowe: 1-fazowy energetyczny filtr aktywny, teoria mocy p-q, dynamiczna kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy

wstecz