Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 102

Autorzy: Ewa Swiercz :

Tytuł: Wpływ parametrów radaru na rozdzielczość obrazu Dopplerowskiej Tomografii Radarowej

Streszczenie: Dopplerowska tomografia radarowa jest metodą formowania obrazów obracających się obiektów radarowych z profili Dopplerowskich. Rozpraszanie fali elektromagnetycznej przez rotujacy obiekt powoduje powstanie czasowo zmiennych charakterystyk częstotliwościowych, które są bazą rzutów tomograficznych w podejściu czas-częstotliwość. Rozważono wpływ jakości rzutów tomograficznych oraz istotnych dla zobrazowania parametrów systemu radarowego na rozdzielczość tworzonego obrazu. Przedstawiono również rezultaty symulacji.

Słowa kluczowe: Tomografia radarowa, przetwarzanie sygnałów radarowych, transformacje czas-częstotliwość.

wstecz