Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 98

Autorzy: Przemysław Sul , Bolesław Kuca , Carlo Mazzetti , Zdobysław Flisowski :

Tytuł: Czynniki wpływające na ocenę selektywności uderzenia pioruna przy wymiarowaniu przestrzeni chronionych przez zwody

Streszczenie: W artykule analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na wybiórczość wyładowań piorunowych przez zwody. Dokonano symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego wokół przewodzących struktur naziemnych. Stwierdzono potrzebę i zaproponowano sposób korekty normatywnych metod wymiarowana stref chronionych w zależności od biegunowości piorunów.

Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, natężenie pola elektrycznego, metoda toczącej się kuli, strefa chroniona, współczynnik przerwy iskrowej

wstecz