Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 78

Autorzy: Adam Nikołajew :

Tytuł: Metoda pomiaru sygnałów okresowych wykorzystującą podpróbkowanie Σ

Streszczenie: Zaprezentowano metodę pomiaru sygnałów okresowych wykorzystującą podpróbkowanie Σ. Przedstawiono algorytm przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości próbkowania i mierzonego sygnału oraz szumy odbiornika. Na przykładzie przebiegu trójkątnego przeanalizowano zależność błędów metody od współczynnika podpróbkowania, liczby próbek w okresie sygnału, mocy szumów oraz wahań częstotliwości.

Słowa kluczowe: podpróbkowanie, szumy Gaussa

wstecz