Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 72

Autorzy: Peter Mikus , Rene Hartansky , Viktor Smiesko :

Tytuł: Propozycja stanowiska laboratoryjnego do kalibracji radarowych wskaźników poziomu

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu projektowania stanowiska pomiarowego do badania urządzeń wykorzystujących fale elektromagnetyczne. Pod pojęciem tych urządzeń rozumie się radarowe wskaźniki poziomu. Radarowy wskaźnik poziomu jest źródłem fal elektromagnetycznych. Wejściowy element tego urządzenia odbiera fale odbite od płaszczyzny odniesienia. W środowisku pomiarowym mogą występować różne instalacje stalowe, np. elementy konstrukcyjne złożone z cylindrycznych stalowych belek. Jeżeli środowisko pomiarowe zawiera stalowe instalacje, odbiór fal elektromagnetycznych może być zakłócany wskutek zachodzących zjawisk wysokoczęstotliwościowych. W artykule skupiono się na propozycji określenia wymiarów środowiska pomiarowego.

Słowa kluczowe: radarowy wskaźnik poziomu, kalibracja, fala elektromagnetyczna wielkiej częstotliwości, odbicie, refrakcja, dyfrakcja.

wstecz