Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 68

Autorzy: Marek Michalak , Monika Szafrańska :

Tytuł: Zaburzenia generowane przez lokomotywy w kopalniach podziemnych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykłady zaburzeń generowanych przez kopalniane lokomotywy trakcyjne uzyskane podczas badań prowadzonych przez zespół z Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności – PIB. Zwrócono szczególną uwagę na zaburzenia będące efektem wyładowania pomiędzy pantografem a linią zasilającą. Pozostałe rodzaje zaburzeń również zostały opisane i omówione w artykule.

Słowa kluczowe: EMC, lokomotywy kopalniane, wyładowanie iskrowe, zaburzenia promieniowane, zaburzenia przewodzone.

wstecz