Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 29

Autorzy: Jurij Griszin :

Tytuł: Wpływ systemu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) odbiornika na charakterystyki statystyczne sygnałów na wyjściu w obecności szumu

Streszczenie: W pracy rozpatrzono wpływ systemu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) odbiornika na charakterystyki statystyczne sygnałów na wyjściu w obecności szumu. Obliczono gęstości rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów wyjściowych dla różnych rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów na wejściu. Pokazano że straty energetyczne, które pojawiają się z powodu funkcjonowania systemu ARW wynoszą wielkość rzędu 0.5-5.0 dB w zależności od prawdopodobieństwa fałszywego alarmu Pfa oraz parametrów systemu.

Słowa kluczowe: Systemy (ARW), rozkłady prawdopodobieństwa sygnałów losowych, nieliniowe przekształcenia sygnałów losowych

wstecz