Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 246

Authors: Ewa Piotrowska :

Title: Model elektryczny wymiennika ciepła uwzględniający rolę medium roboczego

Abstract: Dla modelowego wymiennika ciepła zaproponowano schemat równoważnego modelu elektrycznego (EEM) oparty na analogii termoelektrycznej. Zastępczy schemat elektryczny w swojej centralnej części ma dwie gałęzie połączone równolegle. Jedna z nich odpowiada wymianie ciepła poprzez medium, a druga z ominięciem medium. Pojemność cieplna medium pomiędzy elementami aktywnym i biernym oraz indukcyjność cieplna - te dwa elementy odpowiadają oscylacjom, obserwowanym w trakcie analizy przebiegu wymiany ciepła w wymiennikach ciepła.

Key words: wymiana ciepła, analogia termo-elektryczna, indukcyjność cieplna, medium robocze

wstecz