Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 237

Authors: Łukasz Nozdrzykowski , Magdalena Wróbel :

Title: Modele szacowania czasów wykonywania się pętli programowych w formie zrównoleglonej

Abstract: W artykule przedstawiono modele szacowania czasów wykonywania się pętli programowych w formie zrównoleglonej oraz przedstawiono analizę istotności parametrów stosowanych do tego szacowania. Analiza istotności pozwala określić trafność doboru poszczególnych parametrów oraz wskazać parametry o niskiej istotności, które można byłoby zredukować. Modele szacowania czasów wykonywania się pętli programowych w formie zrównoleglonej

Key words: pętle programowe, szacowanie czasu, analiza istotności, teoria zbiorów przybliżonych.

wstecz