Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 221

Authors: Krzysztof Szewczyk , Tomasz Walasek , Zygmunt Kucharczyk :

Title: Dynamiczna diagnostyka materiałów ferromagnetycznych w oparciu o siły oddziaływujące na sensor z magnesu stałego

Abstract: Sprawdzanie jakości drutu, blachy w czasie procesu wytwarzania sprawia problemy. Oddziaływanie dynamiczne ruchu w powiązaniu z polem magnetycznym wywołuje efekt prądów wirowych oraz sił. Wielkość siły oddziaływania może wskazywać na wady materiału pojawiające się w czasie procesu produkcji. Wykorzystanie tego zjawiska może pomagać w procesie kontroli jakości materiału. W pracy przedstawiono symulację takiego procesu oraz dokonano obliczeń sił i momentów występujących przy tego rodzaju procesie. Obliczeń dokonano w oparciu o środowisko ANSYS z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz tensorów naprężeń Maxwella.

Key words: prąd wirowy, czujnik, jakość, dynamika

wstecz