Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 201

Authors: Andrzej Popenda :

Title: Modelowanie matematyczne silnika indukcyjnego z nasyconym obwodem magnetycznym przy zmianach momentu bezwładności

Abstract: W pracy przedstawiono równania obwodowego modelu matematycznego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zmiennej indukcyjności magnesowania oraz zmiennego momentu bezwładności elementów wirujących dołączonych do wirnika w celu uściślenia ww. modelu. Określono moment dynamiczny występujący w równaniu ruchu wirnika oraz wykazano słuszność kierunku, polegającego na uzmiennianiu parametrów modeli matematycznych maszyn elektrycznych w celu zwiększenia dokładności otrzymywanych wyników.

Key words: modelowanie matematyczne, silnik indukcyjny, obwód magnetyczny, moment bezwładności.

wstecz