Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 182

Authors: Stanisław Pawłowski , Jolanta Plewako :

Title: Ocena zakresu stosowalności uproszczonych wzorów do obliczania impedancji powierzchniowej na powierzchniach ekranowanych

Abstract: W pracy przeanalizowano zagadnienie błędu popełnianego przy wyznaczaniu impedancji powierzchniowej ekranowanego ciała przewodzącego, spowodowanego założeniem o małej krzywiźnie powierzchni. Porównano rezultaty obliczeń według dwóch wzorów: uwzględniającego i nieuwzględniającego krzywiznę ekranowanej powierzchni.

Key words: quasi-stacjonarne pole elektromagnetyczne, impedancyjne warunki brzegowe, impedancja powierzchniowa, ekrany.

wstecz