Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 38

Authors: Safat Wali , Mahammad Hannan , Aini Hussain , Salina Samad :

Title: Studium porównawcze metod detekcji i rozpoznawania znaków drogowych

Abstract: System ADAS (Advanced Driver Assistance System) obejmuje także metody rozpoznawania znaków drogowych. W artykule przedstawiono przegląd metod detekcji i rozpoznawania znaków drogowych bazujących na obrazie video. W artykule dokonano oceny istniejących metod oraz zaproponowano środki poprawy ich efektywności.

Key words: rozpoznawanie znaków drogowych, system ADAS

wstecz