Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 171

Authors: Adam Skopec , Czesław Stec :

Title: Efektywna realizacja kompensacji pełnej i optymalnej mocy biernej w układzie jednofazowym oraz trójfazowym 3 lub 4 przewodowym przy zasilaniu układem symetrycznym źródeł rzeczywistych i niesymetrycznym odbiorniku liniowym

Abstract: Przedstawiono sposób wyznaczania elementów kompensatora w realizacji pełnej kompensacji i optymalnej mocy biernej dla odbiornika liniowego w układach jednofazowych i trójfazowych niesymetrycznych. Wyprowadzono analityczny warunek optymalizacji i przedstawiono jego interpretację geometryczną. Zastosowanie metody zilustrowano na wybranych przykładach.

Key words: teoria mocy, prądy sinusoidalne, moc bierna, kompensacja optymalna, układy trójfazowe

wstecz