Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 126

Authors: Adrian Halinka , Piotr Rzepka , Mateusz Szablicki :

Title: Identyfikacja warunków pracy sieci SN ze źródłami wiatrowymi przy ręcznej i automatycznej regulacji napięcia w stacji WN/SN

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych.

Key words: rozproszone źródła wytwórcze, źródła wiatrowe, tryby sterowania mocą bierną źródła wiatrowego, regulacja napięcia stacji WN/SN.

wstecz