Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 108

Authors: Paweł Kowol , Zbigniew Pilch :

Title: Analiza pracy sprzęgła z cieczą magnetoreologiczną pracującego w stanie pełnego poślizgu

Abstract: W artykule przedstawiono prototyp sprzęgła elektromagnetycznego z cieczą magnetoreologiczną. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych momentu sprzęgającego TC w funkcji prądu sterującego. Zaprezentowano również wyniki pomiarów cieplnych sprzęgła. Ostatnia część artykułu poświęcona jest omówieniu wyników analizy cieplnej sprzęgła z wykorzystaniem metod polowych. Zidentyfikowano źródła ciepła odpowiadające pracy sprzęgła w pełnym poślizgu (s=1) i dla tego przypadku przeprowadzono obliczenia. Na podstawie wyników obliczeń określono dopuszczalny i niedopuszczalny zakres ciągłej pracy sprzęgła.

Key words: ciecz magnetoreologiczna, sprzęgło elektromagnetyczne, pomiary elektromechaniczne, pomiary i obliczenia cieplne

wstecz