Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 84

Authors: Jovica Vuletik , Mirko Todorovski :

Title: Redukcja strat I zakłóceń harmonicznych w systemie rozproszonym z modelowaniem zmiennego obciążenia z pojemnościami bocznikowymi za pomocą algorytmu genetycznego

Abstract: W pracy rozwiązany został nieliniowy problem rozmieszczenia pojemności w zakłóconym systemie rozproszonym, wykorzystując genetyczny algorytm ze sterowaną randomiczną inicjalizacją. Funkcja celu zawiera roczny koszt systemu operacyjnego, włączając koszty straty energii i ceny kondensatorów. Modele różnych obciążeń ze źródłami harmonicznymi zamodelowanymi jako źródła prądu o stałej wartości zostały przeanalizowane w procesie optymalizacji. Wyniki pokazują ważność zmienności obciążenia, modelowania i źródeł harmonicznych dla optymalnego rozwiązania.

Key words: redukcja strat, zakłócenia harmoniczne, algorytm genetyczny, algorytm, pojemności.

wstecz