Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 76

Authors: Tifany Szkudlapski , Jean-Philippe Lecointe , Fabrice Morganti , Jean-Francois Brudny :

Title: Szumy w maszynie prądu zmiennego z regulacja PWM

Abstract: W artykule omówiony został problem szumu magnetycznego od maszyny elektrycznej prądu zmiennego z regulacją prędkości typu PWM, a bardziej szczegółowo zajęto się kontrolą pewnych wybranych drgań promieniowych generowanych przez włączenia i odpowiedzialnych za bardzo wysoki poziom szumu magnetycznego. Zaadaptowana strategia, w przypadku niemożności zmiany częstotliwości włączeń, polega na wykonaniu homopolarnych systemów trójfazowych.

Key words: zasilanie PWM, kontrola harmonicznych włączeń, napędy o zmiennej prędkości, szum pochodzenia magnetyczego

wstecz