Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 69

Authors: Andrijana Kuhar , Radoslav Jankoski , Vesna Tosheva , Lidija Gagoska , Leonid Grcev :

Title: Analiza rozkładu prądu wzdłuż przewodnika wzbudzanego przez źródło impulsowe przy użyciu metody zastępczego obwodu częściowych elementów

Abstract: W artykule przebadano przebieg czasowy impulsów prądowych wzdłuż przewodu przy zastosowaniu metody obwodu zastępczego z elementami cząstkowymi. Impulsy są aplikowane ze źródła prądowego na końcu idealnego przewodu umieszczonego w przewodzącym środowisku. Implementując aproksymację cienkim przewodem, rozkład prądu obliczany jest w obszarze częstotliwościowym, podczas gdy przebieg czasowy impulsu został zrekonstruowany przy użyciu odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera. Opracowany model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami znalezionymi w literaturze i wskazano na zadowalającą zgodność.

Key words: rozkład prądu, PEEC, środowisko przewodzące.

wstecz