Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 48

Authors: Leszek Czarnecki , Paul Haley :

Title: Składowe Fizyczne Prądów w obwodach trójfazowych z przewodem zerowym i niesinusoidalnym lecz symetrycznym napięciem zasilania

Abstract: Artykuł przedstawia wyniki badań nad zjawiskami energetycznymi w liniowych, czasowo-niezmienniczych (LTI) odbiornikach niezrównoważonych, zasilanych niesinusoidalnym lecz symetrycznym napięciem w układach trójfazowych z przewodnikiem neutralnym. Pokazano, że prąd zasilania takich odbiorników może być rozłożony na Składowe Fizyczne, jednoznacznie stowarzyszone z określonymi zjawiskami fizycznymi. Pokazano także, że prądy te mogą być określone poprzez napięcie zasilania i parametry równoważne odbiornika. Rozkład ten tworzy solidne podstawy dla definicji mocy takich odbiorników.

Key words: Rozkład prądu, odbiorniki niezrównoważone, systemy niesymetryczne, definicje mocy, teoria mocy.

wstecz