Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 117

Authors: Antoni Sawicki , Maciej Haltof :

Title: Metoda wyznaczania parametrów modelu Pentegowa opisującego łuk elektryczny o charakterystyce statycznej typu Ayrton

Abstract: Opisano podstawowe trudności modelowania łuków elektrycznych w szerokim zakresie amplitud wymuszeń prądowych. W celu ich pokonania zaproponowano wykorzystanie modelu matematycznego Pentegowa łuku z charakterystyką statyczną podaną przez Ayrton. Opisano sposób eksperymentalnego wyznaczania parametrów modelu z wymuszeniem sinusoidalnym. Zbudowano makromodel łuku w programie MATLABSimulink i drogą symulacyjną sprawdzono poprawność „metody trzech pomiarów”. Ponadto zbadano jej odporność na zakłócenia działające w obwodzie zasilającym.

Key words: łuk elektryczny, model Pentegowa, wzór Ayrton, stała czasowa.

wstecz