Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 88

Authors: Andriy Czaban , Marek Lis , Andrzej Popenda , Tomasz Śliwiński , Marek Patro :

Title: Modelowanie pracy trójfazowego transformatora mocy z wykorzystaniem metod wariacyjnych

Abstract: W pracy przedstawiono model matematyczny układu elektroenergetycznego stosując interdyscyplinarną metodę modelowania, która wykorzystuje modyfikację integralnej zasady wariacyjnej Hamiltona. Analizowany układ składa się z nieliniowego transformatora mocy, który jest podłączony przez asymetryczną linię kablową do niesymetrycznego źródła energii. Transformator pracuje obciążony niesymetrycznym obwodem RLC. Wykorzystując sformułowany model przedstawiono analizę pracy transformatora w stanach przejściowych. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.

Key words: zasada Hamiltona, system Eulera-Lagrange’a, obwody asymetryczne, transformator mocy.

wstecz