Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 77

Authors: Zdzisław Trzaska :

Title: Uderzeniowe i chaotyczne zjawiska w nieliniowych niegładkich elektrycznych układach dynamicznych

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki analizy nieliniowych oscylatorów z niegładkimi elementami oraz układów nieliniowych z niegładkimi wymuszeniami. Zasadnicza uwaga została skupiona na uwypukleniu specyficznych właściwości układów niegładkich w porównaniu do ich odpowiedników gładkich. Niegładką transformację zmiennej czasowej i zastąpienie zagadnień początkowych zagadnieniami brzegowymi przyjęto jako podstawę metody analitycznej. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i obliczeń komputerowych w postaci wykresów przebiegów napięć i prądów oraz atraktorów

Key words: nieliniowe oscylatory, zjawisko uderzenia, niegładkie charakterystyki, chaotyczne przebiegi.

wstecz