Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 6

Authors: Kazimierz Jakubiuk , Mirosław Wołoszyn , Marek Chomnicki , Jacek Łubkowski :

Title: Kompensacja zaburzeń magnetycznych wywołanych przez czujniki różnicowego systemu pomiarowego

Abstract: Badania bardzo słabych pól magnetycznych wymagają zastosowania precyzyjnych magnetometrów pracujących w układzie różnicowym. W pracy opisano dwie metody kompensacji tego błędu. Metoda kompensacji błędu kierunkowego polega na wykonywaniu pomiarów zmian indukcji magnetycznej przy zastosowaniu badanego magnetometru dla różnych położeń czujnika w stosunku do wektora indukcji magnetycznej Ziemi. Znając zależność tego błędu w funkcji położenia czujnika można wpływ błędu kierunkowego skutecznie zminimalizować.

Key words: magnetometr, pole magnetyczne, błąd kierunkowy.

wstecz