Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 58

Autorzy: Desire Rasolomampionona , Francois Maeght , Pierre-Yves Cresson , Patrick Favier :

Tytuł: Eksperymentalna stacja ładowania samochodów elektrycznych oparta o źródła fotowoltaiczne

Streszczenie: Od kilku lat istnieje realna potrzeba tworzenia platformy badawczo-dydaktycznej dla technologii źródeł energii odnawialnej. Nowy innowacyjny temat został podzielony na kilka podzadań realizowanych przez zespoły składające się ze studentów z różnych krajów. Jedno z podzadań i sposób jego realizacji jest opisany w niniejszym artykule. Podzadanie dotyczy zarządzania pracą stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym. Podstawowym źródłem energii dla tej stacji są panele fotowoltaiczne. Praca dotyczy zarządzanie procesem ładowania/ rozładowania poszczególnych elementów stacji za pomocą klasycznego regulatora ładowania. Układem regulacji jest specjalnie opracowany dla potrzeb tej pracy przekształtnik regulowany za pomocą mikrokontrolera PIC. Wymiana danych między stacją ładowania, pojazdem elektrycznym oraz jednostką nadzorczą odbywa się za pomocą sieci bezprzewodowej. Wstępne wyniki badań są przestawione w tym artykule.

Słowa kluczowe: projekty studenckie, ogniwa fotowoltaiczne, mikrokontrolery, gokarty elektryczne, współpraca międzynarodowa, ładowanie akumulatorów, magazynowanie energii.

wstecz