Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 277

Autorzy: Marcin Buczaj , Andrzej Sumorek , Agnieszka Buczaj :

Tytuł: Funkcjonowanie magazynów energii jako układów ograniczających koszty zakupu energii elektrycznej

Streszczenie: Wielu odbiorców energii elektrycznej funkcjonuje obecnie na rynku energii jako prosumenci. Ważnym aspektem funkcjonowania prosumentów na rynku energii jest sposób rozliczana się za pobieraną i oddawaną do sieci energię elektryczną. Układy prosumenckie coraz częściej doposażane są w magazyny energii. W artykule zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania magazynów energii elektrycznej jako układów mających na celu ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej. W tym celu zaproponowano i przeanalizowano rozwiązanie polegające celowym i zaplanowanym kształtowaniu przebiegów krzywych zmienności obciążenia u odbiorcy przez magazyn energii i wykorzystaniu różnic cenowych wynikających ze zmienności opłat w taryfach wielostrefowych.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, magazyny energii, taryfy elektroenergetyczne, prosument energii elektrycznej.

wstecz