Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 265

Autorzy: Paweł Bieńkowski :

Tytuł: Pole elektromagnetyczne systemów radiofonicznych i telewizyjnych wczoraj i dziś

Streszczenie: Historia radiokomunikacji to niewiele ponad 100 lat. Z radiokomunikacją nieodłącznie związana jest emisja pola elektromagnetycznego (PEM) do środowiska, a z nią ochrona przed nadmierną ekspozycją. W artykule przedstawiono charakterystykę PEM pochodzącego od systemów radiofonicznych i telewizyjnych na tle historii rozwoju tych systemów

Słowa kluczowe: ochrona środowiska elektromagnetycznego, radiodyfuzja, radiofonia, telewizja, DVBT, DAB

wstecz