Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 186

Autorzy: Mohamed Messabih , Daaou Bachir , Kacimi Abderrahmen :

Tytuł: Sterowanie przesuwne wysokiego rzędu z obserwatorem wysokiego rzędu zastosowanym w bioreaktorze

Streszczenie: Niniejsza praca badawcza zawiera porównanie dwóch różnych strategii sterowania zastosowanych w systemie bioreaktora: regulatora przesuwnego wysokiego rzędu z obserwatorem superskrętnym i klasycznego sterowania przesuwnego z obserwatorem przesuwnym. Wydajność tych dwóch kontrolerów jest oceniana w różnych warunkach, zarówno z zakłóceniami stanu, jak i bez, z wyraźną przewagą sterowania przesuwnego wysokiego rzędu, które eliminuje drgania przy zachowaniu wydajności. Wyniki tego badania są bardzo interesujące, ponieważ dają wgląd w skuteczność obu strategii kontroli w praktycznych zastosowaniach. Ponadto przedstawione dane obrazują reakcję układu bioreaktora na działanie obu regulatorów, dostarczając cennych informacji do dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: Kontrola przesuwania, Obserwator przesuwania, Kontrola wysokiego poślizgu, Super-Twist Observer, Bioreaktor

wstecz