Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 162

Autorzy: Riny Sulistyowati , Kevin Hede :

Tytuł: Projekt i analiza 2 DOF (stopni swobody) kontroli śledzenia i lustrzanego odbicia światła systemu fotowoltaicznego

Streszczenie: Panel słoneczny to źródło energii elektrycznej o bardzo czystym działaniu, mniejszej konserwacji i bez emisji. Ostatnio wielu badaczy eksperymentowało z trackerem słonecznym, aby móc zoptymalizować absorpcję promieniowania słonecznego. W tym celu opracowano system sterowania trackerem słonecznym wykorzystujący 2 stopnie swobody. Za pomocą tego urządzenia oczekuje się, że panel fotowoltaiczny będzie ustawiony prostopadle do słońca, więc panel będzie każdorazowo przesuwany w zależności od położenia słońca, dzięki czemu wynik będzie znacznie dokładniejszy w kierunku słońca. Celem pracy jest zaprojektowanie urządzenia składającego się z projektu mechanicznego, programowego i elektrycznego. Na podstawie wyników testów można stwierdzić, że układ sterowania trackerem słonecznym z 2 stopniami swobody działa zgodnie z projektem. System wykorzystujący odbicie lustrzane może wytworzyć moc wyjściową z panelu fotowoltaicznego do 1,75% większą niż wynik uzyskiwany przy stanie statycznym panelu fotowoltaicznego przy mocy wyjściowej do 1,43%, a także wynik układu sterowania trackerem słonecznym z 2 DOF (stopnie swobody) bez lustra, które wytwarzają moc wyjściową do 1,73%.

Słowa kluczowe: śledzenie promienikowania słonecznego, fotowoltaika.

wstecz