Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 93

Autorzy: Adam Jóśko , Wojciech Romanik :

Tytuł: System wspomagający monitorowanie ciągłości procesu infuzji dożylnej

Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania spadku poziomu płynu infuzyjnego. Zadaniem tego systemu jest informowanie personelu medycznego o niskim poziomie płynu infuzyjnego w pojemniku. Ma to na celu umożliwienie wymiany (prawie) pustego pojemnika z płynem infuzyjnym na nowy, pełny pojemnik przed opróżnieniem komory kroplowej i drenu podłączonego do kaniuli dożylnej (wenflonu) na ciele pacjenta. W przypadku dostania się powietrza do drenu, wymiana go na właściwy płyn wymaga dodatkowych zabiegów. W praktyce klinicznej jest to często uciążliwe. Dlatego podstawowym zadaniem proponowanego systemu pomiarowego jest ostrzeganie przed całkowitym opróżnieniem układu infuzyjnego. Dzięki temu możliwa jest wymiana pojemnika z płynem sprawnie i bez dodatkowych komplikacji, utrzymując w zasadzie nieprzerwany proces dożylnego podawania płynu.

Słowa kluczowe: leczenie, proces infuzji, system mikrokontrolerowy, pomiar masy.

wstecz