Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 286

Autorzy: Anna Łodzińska , Adam Jakubas :

Tytuł: Ferromagnetyczne warstwy drukowane do weryfikacji autentyczności zwłaszcza dokumentów, wyrobów i opakowań

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości magnetycznych mieszanki farby drukarskiej z proszkami ferromagnetycznymi, służących do weryfikacji autentyczności dokumentów. Badania eksperymentalne przeprowadzono na próbkach o trzech grubościach powłoki magnetycznej. Na podstawie wartości indukcji i pola magnetycznego określono zależności między grubością farby magnetycznej a jej przenikalnością magnetyczną.

Słowa kluczowe: farba ferromagnetyczna, sitodruk, fałszerstwo, właściwości magnetyczne.

wstecz