Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 77

Autorzy: Kuchinka Katalin , Slyvka-Tylyshchak Ganna :

Tytuł: Modelowanie rozwiązania jednorodnego równania parabolicznego z losowym warunkiem pocza˛tkowym z Lp(Ω)

Streszczenie: W pracy zbudowano model rozwia˛zan´ równania ciepła z warunkami pocza˛tkowymi z przestrzeni Orlicza Lp(Ω) zmiennych losowych. Skonstruowany model przybliz˙a rozwia˛zanie jednorodnego równania parabolicznego z zadana˛ niezawodnos´cia˛ i dokładnos´cia˛ w pewnej przestrzeni Orlicza.

Słowa kluczowe: symulacja, przestrze´n Orlicza, równanie paraboliczne

wstecz