Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 41

Autorzy: Andrzej Zankiewicz :

Tytuł: Eksperymentalna analiza efektywności transmisji danych w sieci LoRaWAN w eksploatacji na terenie miejskim

Streszczenie: W artykule zostały omówione wyniki praktycznych eksperymentów mających na celu określenie możliwości wykonania skutecznej transmisji danych z czujnika pomiarowego do aplikacji poprzez sieć LoRaWAN w warunkach zabudowy miejskiej w sytuacjach zróżnicowanych położeń węzła końcowego względem bramy sieci LoRaWAN zarówno pod względem odległości jak i charakteru zabudowy na linii węzeł-brama.

Słowa kluczowe: LoRa, LoRaWAN, LPWAN, IoT.

wstecz