Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 27

Autorzy: Andriy Czaban , Andrzej Szafraniec , Heorgiy Lysiak , Vitaliy Levoniuk , Vladyslav Lysiak :

Tytuł: Model matematyczny linii przesyłowej wysokiego napięcia z uwzględnieniem napowietrznych przewodów uziemiających

Streszczenie: W artykule przedstawiono model matematyczny trójfazowej linii elektroenergetycznej ultra wysokiego napięcia z dwoma przewodami odgromowymi. Model matematyczny wykorzystuje równania różniczkowe o pochodnych cząstkowych elektromagnetycznej długiej linii w postaci macierzowo-wektorowej. Jako warunki brzegowe wykorzystano warunki drugiego rodzaju (warunki Neumanna), co z kolei pozwoliło obliczyć przebiegi napięcia i prądu na początku i na końcu linii elektroenergetycznej. Wyniki symulacji komputerowej stanów nieustalonych podczas załączania linii oraz zwarcia jednofazowego w jej końcu przedstawiono w postaci rysunków.

Słowa kluczowe: model matematyczny, linia energetyczna, przewody odgromowy, wysokie napięcie, parametry rozłożone, równania linii długiej.

wstecz