Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 188

Autorzy: Jakub Suder :

Tytuł: Możliwości przetwarzania sekwencji wizyjnych w systemach wbudowanych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu segmentacji sekwencji wizyjnych z wykorzystaniem systemów wbudowanych. Przetestowano wydajność rozwiązań opartych o mikrokomputer Raspberry Pi 4B oraz platformę Nvidia Jetson Nano pod kątem możliwości ich implementacji w platformie pomiarowej do automatycznego badania jakości działania lamp lotniskowych. Porównano szybkość przetwarzania dla różnych rozdzielczości obrazu oraz wymagania związane z zasilaniem modułów.

Słowa kluczowe: system wizyjny, system wbudowany, przetwarzanie obrazu, analiza wydajności

wstecz