Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 96

Autorzy: Joanna Michałowska :

Tytuł: Przewidywanie i ocena ekspozycji na pole elektromagnetyczne podczas lotu helikopterem

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania dotyczące wartości składowej elektrycznej energii elektromagnetycznej (EM) wyznaczonej miernikiem NHT3DL firmy Microrad z sondą pomiarową 01E podczas lotu śmigłowca Robinson R44 Raven. Punktem odniesienia dla zarejestrowanego pomiaru były granice normatywne pola elektromagnetycznego (PEM), które może oddziaływać na pilota w trakcie lotu. W wybranych pomiarach maksymalna wartość zarejestrowana przez miernik wynosiła E = 7.68 V/m podczas lądowania na lotnisku wyposażonym w system podejścia dookólnego VHF (Very High Frequency) -VOR. Opracowany model sieci neuronowych służy do przewidywania wartości ekspozycji pola elektrycznego w kontekście analizy bezpieczenstwa lotów.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, samoloty, narażenie, urządzenia radionawigacyjne, sztuczna sieć neuronowa.

wstecz