Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 55

Autorzy: Tomasz Matusiak , Jakub Kaszczyszyn , Arkadiusz Dąbrowski :

Tytuł: Metody łączenia materiałów ceramicznych z naniesionymi warstwami węglowymi

Streszczenie: W tym artykule przedstawiamy proponowaną technologię łączenia materiałów ceramicznych która może być zastosowana przy wytwarzaniu źródła wzbudzenia do detekcji pierwiastków w metodzie optycznej spektroskopii emisyjnej. Wybór odpowiedniej technologii łączenia materiału z warstwami węglowymi wytwarzanymi metodą sitodruku był wyzwaniem z powodu konieczności uniknięcia degradacji właściwości elektrycznych węgla podczas procesu łączenia. Zweryfikowano łączenie w niskiej temperaturze z różnymi warstwami szkliwa z dodatkiem pierwiastków szlachetnych i modyfikacją plazmową. Wyniki były obiecujące, bez znacznego zniszczenia warstw węglowych.

Słowa kluczowe: łączenie warstw, LTCC, Al2O3, plazma, szkło, węgiel

wstecz