Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 84

Autorzy: Saktanong Wongcharoen , Sansak Deeon :

Tytuł: Zastosowanie kaskadowych komparatorów w trybie bezpieczeństwa do kontroli spiętrzenia napięcia w systemach niskonapię1)ciowych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie komparatorów do kontroli zwiększonego napięcia w systemach niskiego napięcia. Napięcie nie przekracza zaleceń norm IEEE 1159 i 1100

Słowa kluczowe: komparatory kaskadowe, analiza zakłóceń pracy układu, przepięcvia.

wstecz