Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 146

Autorzy: Zbigniew Łukasik , Jacek Kozyra , Aldona Kuśmińska-Fijałkowska :

Tytuł: Monitorowanie pracy sieci średniego napięcia za pomocą wskaźników trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Streszczenie: Opracowanie przedstawia opis nowej metody ustalonego uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawartej w nowym modelu regulacji obowiązującym na lata 2016 – 2020. Zmiany wprowadzone w 2016 roku mają doszacować koszty operacyjne przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej do kosztów uwzględnianych w kalkulacjach taryf na lata 2016- 2020. Konsekwencją niespełnienia warunków i wskaźników zgodnie z ideą nowego systemu jest obniżenie wartości zwrotu kapitału i słaba efektywność przedsiębiorstw w obniżaniu wskaźników dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Słowa kluczowe: Operator Systemu Dystrybucyjnego, Wskaźniki ciągłości dostaw energii, Wskaźniki operacyjne, Urząd Regulacji Energetyki, URE, OSD, SAIFI, SAIDI, CRP, WSD.

wstecz