Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 142

Autorzy: Marcin Zych :

Tytuł: Pomiar zawartości toru, uranu i potasu w próbkach z rdzeni wiertniczych

Streszczenie: Ciągły pomiar zawartości toru, uranu i potasu w otworze wiertniczym (profilowanie gamma), jak i laboratoryjne badanie próbek skalnych z wydobytych rdzeni jest jedną ze standardowych metod, które służą do rozróżniania litologii formacji skalnych. Oznaczenie Th, U i K wiąże się z szeregiem problemów, które są wynikają z innego układu geometrycznego oraz objętości i masy skały wpływających na wynik pomiaru w otworze i w laboratorium. Próbki z rdzeni wiertniczych mają masy nie przekraczające 40 g. Objętość i masa skały dostarczające informacji o formacji w czasie profilowania w otworze zależą od pionowej rozdzielczości i zasięgu radialnego sond pomiarowych. Wymienione czynniki wpływają na dokładność wyznaczenia koncentracji pierwiastków. Artykuł przedstawia metodykę pomiaru laboratoryjnego opracowaną w Katedrze Geofizyki Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Słowa kluczowe: spektrometria gamma, oznaczanie koncentracji K, U, Th, detektor scyntylacyjny, geofizyka otworowa.

wstecz