Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 139

Autorzy: Maria Wrzuszczak , Janusz Wrzuszczak :

Tytuł: Analiza wartości własnych i analiza modalna w badaniach materiałów metodą prądów wirowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie analizy modalnej i analizy wartości własnych dla modelu przetwornika wiroprądowego umieszczonego nad badanym obiektem wykonanym z metalu lub stopu. Model matematyczny opisany równaniem Helmholtza jest modelem wyjściowym do analizy modalnej rozważanego układu „przetwornik – obiekt badań”. Wartości własne układu jak również rozkład modalny indukcji obliczono za pomocą Metody Elementów Skończonych.

Słowa kluczowe: analiza wartości własnych w elektrotechnice, przetwornik wiroprądowy.

wstecz