Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 118

Autorzy: Beata Pałczyńska :

Tytuł: Wyniki badań emisji promieniowanej przenośnych baterii akumulatorowych w komorze GTEM

Streszczenie: Przedstawiono wyniki pomiarów emisji promieniowanej kilku typowych przenośnych baterii akumulatorowych o różnych pojemnościach. Testy przeprowadzono zgodnie z wymaganiami odnośnych dokumentów normalizacyjnych, dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, z zastosowaniem komory GTEM, w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz. Kompleksowe badania wykonano dla różnych przypadków pracy, w trybie czuwania, obciążenia i ładowania testowanego urządzenia.

Słowa kluczowe: przenośna bateria akumulatorowa, emisja promieniowana, komora GTEM.

wstecz