Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 180

Autorzy: Piotr Billewicz , Paweł Węgierek , Tomasz Grudniewski :

Tytuł: Wpływ technologii wytwarzania warstw półprzewodzących na parametry elektryczne struktur krzemowych stosowanych w fotowoltaice

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby weryfikacji możliwości zwiększenia sprawności kwantowej ogniw fotowoltaicznych za pomocą implantacji jonowej. Jako obiekty badawcze wybrano cztery różne ogniwa słoneczne. Eksperyment uwzględniał pomiary zewnętrznej sprawności kwantowej, charakterystyk prądowo - napięciowych w określonym przedziale temperatur oraz obrazowanie SEM. Wyniki przeanalizowano w aspekcie możliwości zastosowania implantacji jonowej do poprawy sprawności ogniw słonecznych.

Słowa kluczowe: implantacja jonowa, ogniwa słoneczne, krzem, fotowoltaika.

wstecz