Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 102

Autorzy: Aneta Hapka , Włodzimierz Janke :

Tytuł: Symulacje stanów przejściowych wspomagające projektowanie bloku sterowania przetwornicy typu BUCK

Streszczenie: W artykule omówiono metodę dokładnego doboru parametrów bloku sterowania przetwornicy typu BUCK – w oparciu o symulacje i obserwację stanów przejściowych. W opracowanej procedurze blok główny przetwornicy zastąpiono nieliniowym modelem uśrednionym, a do dyskretyzacji transmitancji bloku sterowania wykorzystano półanalityczne algorytmy splotowe.

Słowa kluczowe: przekształtniki mocy, przetwornica typu BUCK, symulacje stanów przejściowych, algorytmy splotowe

wstecz