Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 44

Autorzy: Bogdan Pankiewicz :

Tytuł: Wielowyjściowy konwejor prądowy drugiej generacji z wykorzystaniem szerokopasmowego stopnia wyjściowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję układową wielowyjściowego konwejora prądowego drugiej generacji (ang. MOCCII). Jej główną zaletą w stosunku do dotychczas prezentowanych w literaturze jest zastosowanie szerokopasmowego wielowyjściowego wzmacniacza prądowego w miejsce kaskadowych luster prądowych. Zastosowanie tego wzmacniacza daje dobre i podobne właściwości częstotliwościowe wszystkich wyjść konwejora zachowując równocześnie prostotę układu. Jako przykład aplikacyjny przedstawiono szczegółowy projekt układu MOCCII w technologii AMS CMOS 350 nm. Finalny konwejor zużywa tylko 135 A prądu ze źródła zasilania 3,3 V i ma pasmo 3 dB o częstotliwościach ponad 120 MHz zarówno dla wyjść dodatnich jak i ujemnych.

Słowa kluczowe: konwejor prądowy, wzmacniacz prądowy, wielowyjściowy konwejor prądowy drugiej generacji

wstecz