Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 181

Autorzy: Szymon Lipiński , Krzysztof Grunt , Jan Zawilak :

Tytuł: Dwuwymiarowa analiza ustalonego stanu cieplnego silnika synchronicznego wzbudzonego magnesami trwałymi i rozruchu bezpośrednim

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę wymiany ciepła w silniku synchronicznym wzbudzonym magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim małej mocy. Zaprezentowano model numeryczny oraz jego weryfikacją eksperymentalną. W obliczeniach uwzględniono konwekcję mieszaną oraz dyfuzję ciepła wewnątrz maszyny. Wyniki obliczeń temperatury na powierzchni silnika porównano z pomiarami wykonanymi przy pomocy termopar. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń pozwala na ocenę dokładności modelu numerycznego.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni, analiza termiczna, obliczeniowa mechanika płynów

wstecz