Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 171

Autorzy: Bartosz Chaber , Robert Szmurło , Jacek Starzyński :

Tytuł: Rozwiązywanie zespolonego równania Helmholtza za pomocą dedykowanego oprogramowania MES

Streszczenie: W niniejszym artykule opisujemy zbudowany model numeryczny MES rozwiązujący zespolone, wektorowe równanie falowe Helmholtza. Pozwala on na modelowanie zjawisk propagacji fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Zaprezentowany model może zostać wykorzystany w systemie poszukującym optymalnego projektu urządzenia służącego do przesyłu energii w postaci fali elektromagnetycznej, do generacji silnych impulsów elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, równanie falowe, kabel koncentryczny, FEniCS.

wstecz