Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 93

Autorzy: Olena Rubanenko , Vyacheslav Komar , Oleg Petrushenko , Andrzej Smolarz , Saule Smailova , Ulzhan Imanbekova :

Tytuł: Określenie kryteriów podobieństwa w zadaniach optymalizacyjnych za pomocą modelowania rozmytego

Streszczenie: Zaproponowano metodę do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych o wysokiej złożoności przy poszukiwaniu minimum funkcji za pomocą metod i środków teorii podobieństwa i modelowania -rozmytego. zadanie z nieliniowymi funkcją celu i ograniczeniami jest przekształcana na zadanie z nieliniową funkcją celu i liniowymi ograniczeniami. W zadaniu tym podstawowe kryteria podobieństwa są przedstawiane w postaci funkcji przynależności. Zależne kryteria podobieństwa zdefiniowane są przez podstawę, przy użyciu standardowych procedur obliczeniowych..

Słowa kluczowe: teoria podobieństwa, modelowanie rozmyte, podstawowe kryteria podobieństwa, funkcje przynależności, niepewność.

wstecz